Om

Från börja var syftet med denna plats på nätet är att dels fungera som en blogg om utveckling och utvecklingsrelaterat för Macplattformen. Något som med åren har blandats ut med bland annat iOS utveckling och nu på senare tiden även delar av mitt jobb. Här väljer jag att skriva om ämnen som är utifrån mitt personliga perspektiv och inte knutet till åstikter som representerar min arbetsgivare. Vissa poster kommer skrivas på engelska när jag anser att de har en bredare publik.

När jag skriver är det saker jag funderat på en stund och väljer att lägga ut, kortare reflektion finns på twitter eller på min påbörjade mikroblogg som är ett steg i att anpassa min blogg och min internetnärvaro till indieweb tänket. Lämna gärna synpunkter via twitter eller micro.blog.

Denna blogg drivs idag helt och hållet med jekyll med ett egen utvecklat temat baserat på pure css