Helt ofattbart att det är 25år sedan Commodore gick i graven, många varma minnen från både C64 & Amigan. Läs mer här om Commodores öde och få en bra summering av bolagets historia och en vindlande väg mellan framgång och undergång.