Blev väldigt inspirerad av poster som denna och den här. Kortfattat så bestämde jag mig att följa idén och skriva lite varför jag bloggar och planer framöver.

Varför blogg före twitter?

  • Jag äger innehållet.
  • Arkivet är sökbart av mig och alla andra.
  • Inga begränsningar varken på längd eller innehåll.
  • Enklare att hålla ihop längre tanketrådar delade på flera inlägg.

Framtiden är tänkt att jag ska skriva mer inlägg eftersom mars är mer eller mindre slut så är planen att skriva mer under 2012 och vara mer aktiv än 2011 och 2010. Exakta ämnesområden återkommer jag till senare.


For the few english readers, I was inspired by this and this blogpost. So I decided to write a shortish kind of post for the theme.

Why blogs and not twitter?

  • I own the content
  • The archive is searchable by me and others
  • No limits on length of content nor any limits on the content itself.
  • Easier to write longer series of posts and keep them togheter as a whole.

In the future I plan to write more posts than earlier years. Subjects for the upcoming month are far from decided. Enlgish readers are welcome but there are no plans for the moment for translated posts. This one might be the only exception or the start of an all english blog. Time will tell.