Det osannorlika hände app.net samlade ihop tillräckligt pengar för att starta upp sitt projekt. App.net är ett kickstarter liknande projekt som har en ambition att skapa en twitter liknande tjänst. Skillnaden är att app.net inte ska vara reklamfinansierad utan ta ut en avgift av sina medlemmar för åtkomst till tjänsten.

Det som är intressant med app.net är att det finns ett så pass stort intresse för en betalvariant av twitter. Personligen är jag inte enormt irriterad av just annonser på twitter däremot är jag mer orolig för hur tredjepartsklienter hanteras. Jag vill inte vara låst till en klient utan ha möjligheten att köra olika klienter och gränssnitt anpassade för de sätt jag vill nå tjänsten.

Andra intressanta aspekter är att app.net kommer använda sig av befintliga öppna standarder för att möjliggöra integration mot andra system och med andra klienter. Enligt denna bloggpost kommer öppnastandarder som Activity Streams, Atom och JSON flöden samt mycket mer.

Det ska bli spännande och se hur app.net kommer utvecklas nu när projektet har fått in de pengar det efterfrågade och det som visas upp i alpha versionen idagsläget ser bra ut utan att vara revolutionerande än. Jag väntar fortfarande på åtkomst till mitt konto och kommer skriva mer när tjänsten kommer igång och kanske blir läge att skriva någon liten integrationskomponent också. Tiden kommer utvisa hur det blir.