Varför har jag inte skrivit något om iPhone SDK:n och vad utveckling med den innebär? Avtalet som en utvecklare godkänner när han/hon laddar ner SDK:n innebär att man godkänner ett NDA avtal där du inte kan diskutera SDK:n i några publika forum.

Tyvärr innebär det att jag inte kan skriva speciellt mycket om vad jag hittat i SDK:n än. Däremot kan jag sammanfatta att den som mycket bra och för att vara Apples första ansats till mobila enheter har dom kommit långt. Visst har den lite grova kanter och lämnar en del att önska däremot anser jag att den är väldigt bra och ger ett bra stöd för utvecklare. Den enda förutsättningen Apple gjort är att alla som vill utveckla för iPhone även kan eller vill lära sig Cocoa och objective-c. 

Är kravet på objective-c och cocoa en enorm nackdel? Både ja och nej, på kort sikt är det en nackdel eftersom det inte kommer locka över utvecklare lika snabbt som andra mobila plattformar. Är valet dåligt? nej, cocoa är ett robust ramverk som visserligen skiljer sig en hel del från andra ramverk däremot erbjuder det samma funktionalitet som andra mer konventionella ramverk. Den som däremot tar sig tid och lär sig cocoa och objective-c för iPhone utveckling kommer samtidigt lära sig basen för OS X utveckling och som på lång sikt kan öka skaran av Mac OS X utvecklare på en bredare front.

Många utvecklare hoppas idag att Apple ska lyfta NDA avtalet och tillåta utvecklare att diskutera SDK:n publikt på epostlistor och i forum. Så som många andra utvecklare, Apple släpp NDA:n och låt utvecklare diskutera utveckling och på så sätt gynna iPhone/iPod Touch plattformen.