På sommaren kommer tankarna om mobilitet och åtkomst överallt upp som ett återkommande "problem". Hittills heter såklart lösningen iPhone, den hanterar ju epost, webb och RSS vilket för min del är grundstenarna i den dagliga kommunikationen. Självklart finns det punkter som ännu inte är perfekta och som lämnar en del att önska.

Lista på saker jag saknar:

  • IM Klient med Push-notifications som stödjer alla protokoll.
  • Flashstöd i safari eller att sajter slutade med flash
  • Mera Mobile safari stöd på webben
Lista kommer säkert att förändras allt eftersom semestern fortskrider och jag hittar andra saker jag saknar eller lösningar på problem jag ramlat över.