Det har skrivits en hel del om ämnet och ändå verkar förvirringen total. Jag drar vissa paralleller när WAP och mobilt internet var på tapeten runt år 2000 och allt skulle vara mobilt, tillgängligt osv. Precis som många andra hyper blev det inget av WAP och mobilt internet har egentligen inte slagit igenom på bred front förrän förra året.

Så hur ser jag på det stora suveräna molnet? Ska kanske börja med att förvarna om att jag inte anser mig vara en expert eller speciellt insatt i det än. Däremot så gör jag gärna lite snabba kommentarer och försöker återkomma under hösten när jag undersökt det mer noggrant. Idagsläget har de flesta molnleverantörerna egentligen bara möjligheter att ge åtkomst till information som de redan har, vilket egentligen inte skiljer sig så mycket från nuvarande integrations api:er. Amazon, IBM etc. öppnar upp webservice, REST och liknande vägar in för att hämta ut data ur deras system som är öppna utåt. Vissa tillåter molntjänster för att ladda upp existerande filer som Apples MobileMe, Google Docs osv. Men är detta en "mlon" tjänst? Jag skulle nog dra ännu en parallell med det som idag beskrivs som molntjänster och när Web 2.0 slog igenom som begrepp via marknadsföring. Teknikerna bakom Web 2.0 hade redan existerat ett tag det hade först nu blivit paketerat och fått ett namn. Samma sak kan sägas om moln tjänster även om jag nog anser att det inte alls är färdig paketerat idag.

Som utvecklare vill man få tillgång till mer fördelar än bara lagring och information. När kommer möjligheten att lägga arbete på dessa molntjänster? De som har grottat lite i Apples ramverk vet att det finns en teknik som heter Xgrid för distribuerade arbeten mellan maskiner. Detta ramverk är ju egentligen en molntjänst om någon sätter upp en Xserve, konfigurerar upp så att användare kan ansluta till den och köa upp arbete på maskinen. Då har vi en molntjänst där cpu arbete kan utnyttjas på distans.

Molnet som koncept är fortfarande spännande och kan ge förändringar när det kommer mer konkreta paketeringar, Google ligger till viss del i framkant eftersom det mesta de gör ligger på deras servrar som du når varifrån du än befinner dig så länge du har en internetanslutning. Samtidigt som du idag inte kan väva ihop det du har hos google med någon annan leverantör utan att än så länge hacka ihop det själv på något vackert eller mindre vackert sätt.

Avslutningsvis molnet är enligt mig idag inget nytt rent tekniskt, vi har länge haft åtkomst till data och tjänster i olika former hos olika leverantörer. Det som blir intressant är när leverantörerna kommer överens om ett gemensamt gränssnitt för att skicka data mellan varandra och när moln tjänsterna går att koppla ihop utan att kräva stora programmeringsinsatser. Fram till idag är molnet bara ett fint namn för mycket av de internet baserade tjänster vi använder regelbundet. Jag tänker återkomma till ämnet när jag läst mer och har mer att säga.