Den 5 oktober skedde det något mycket tragiskt och det är att Steve Jobs gick bort. Alla har vi vår sluttid däremot var det troligen ett fåtal som visste att det skulle komma så här pass tidigt. Det finns mycket att säga om personen som byggde upp Apple och allt som företaget står för idag. Många olika platser och personer har sedan det blev officiellt gått ut med olika ord om vad han betyder och vilket förlust det är.

Jag tänker inte ens ge ett sken av att jag träffat honom eller ens haft honom som idol eller så däremot anser jag att han var ett geni och en otrolig visionär. En person som hade förmågan att fokusera och driva fram den vision han hade i huvudet. Vi kan idag tacka honom för många olika saker bland annat MacOS X som är mitt dagliga arbetsverktyg tillsammans med iOS. Utan dessa verktyg skulle min vardag vara mycket omständligare och mindre inspirerande. Även om världen har förlorat en stor person och en viktig innovatör ska vi nu göra vårt bästa att lära oss av vad han har lämnat efter sig. Hans förmåga att tänka nytt att fokusera på upplevelsen och användaren istället för de tekniska detaljerna. Jag tolkar hans inställning till teknik att den ska förenkla vår vardag så vi kan lägga tid på det som faktiskt betyder något för oss som individer.

Summeringen av ovan är att vi inte bara ska sörja att en visionär har gått bort utan till lika stor del eller större komma ihåg allt han står för. Att ta in det i våra liv och ha honom som förebild när det gäller strävan, fokus och drivkraft. Låt oss inspireras av drivkraften att veta att vi alla kan förändra och göra det vi tror mest på om vi bara fokuserar oss helt och hållet det vi anser är allra mest viktigt.